Städtjänster för produktions- och industrianläggningar

Rena utrymmen och hög hygienstandard i produktionsanläggningar är ett grundläggande krav inom många branscher. Rätt utrustning och städmaterial, såväl som ett kunnigt och erfaret team säkerställer att produktionen kan löpa utan avbrott och extra bekymmer.

Begär offert

Effektiv och noggrann städning säkerställer en tillräckligt hög hygiennivå

Miljön i industriella anläggningar och lagerutrymmen är krävande, vilket kan innebära många utmaningar med tanke på städningen. Produktionen och produktkvaliteten utgår ofta från att städning och rengöring utförs med stor noggrannhet. Keradurs engagerade och erfarna personal och branschledande städutrustning svarar mot de höga krav som utmanande produktionsanläggningar ställer.

Rena och fräscha pausutrymmen gör arbetet på verkstadsgolvet meningsfullt. Förutom kök och toalett är det viktigt att också kontorsutrymmen motsvarar den höga nivå och prestanda som finns i företaget i övrigt. Ett välplanerat och omfattande städuppdrag och utvalda, engagerade medarbetare säkerställer att de anställda kan fokusera på sitt arbete.

Keradurs professionella städare:

 • lång erfarenhet från branschen
 • känner till kundens lokaler och behov
 • engagerade
 • klarar av rutinerna, känner till medlen och maskinerna
 • glada och vänliga
 • kommunicerar smidigt med kunderna på engelska
 • punktliga och har sunda levnadsvanor

Företaget Keradur:

 • grundades 1995
 • ett städföretag för krävande företagskunder
 • finsk-filippinsk personal, ej uthyrd arbetskraft
 • personalstyrka 142
 • Pålitlig partner i Tilaajavastuu-tjänsten (Beställaransvar)
 • utomordentliga resultat från Oiva-rapporterna

Städobjekt:

 • 30+ livsmedelsaffärer
 • 30+ restauranger och caféer
 • 30+ gym och sporthallar
 • 30+ kontor
 • 20+ husbolag
 • 10+ specialaffärer
 • 10+ verkstäder och industriella anläggningar
 • 10+ lagerutrymmen
 • 5+ huvudkontor
 • 5+ daghem
Vi är en långvarig kund hos Keradur, och vi har alltid varit nöjda med kvaliteten på städningen. Dessutom vill vi rikta ett speciellt tack för att Keradur ofta på kort varsel kan hjälpa oss med extra arbetskraft för till exempel fastighetsunderhåll eller städning av lagerlokaler.
- Matti Kumpulainen, Kumera Oy

Pålitlig kvalitet

Priser

6:00 - 18:00
Måndag - Lördag
27,50
Söndag
49,50
per timme + moms
18:00 - 23:00
Måndag - Lördag
28,81
Söndag
50,81
per timme + moms
23:00 - 6:00
Måndag - Lördag
29,95
Söndag
51,95
per timme + moms

Kontakta oss

Vi gör en individuell bedömning av varje lokal som ska städas beroende på hur omfattande och hur ofta kunden önskar städhjälp. Kontakta oss och berätta om ert städbehov. Vi svarar så snart som möjligt!