Snöarbeten

Finlanads vinter har blivit tämligen överraskande. Stora och överraskande snömängder kan förorsaka oväntade bekymmer speciellt i sådana platser som det inte är möjligt att ploga med snöplog. Snöarbeten som görs för hand förutsätter bra fysisk kondition, rätt utrustning och tillräckligt med tid att utföra jobbet. Speciellt de personer vars rörelse är begränsade lider ifall passagerna är dåligt skötta . Snön som samlas på taket på vintern kan förorsaka farosituationer. Taket håller nödvändligtvis inte snöns stora vikt och vattnet som är under tryck kan tränga sig in i husets konstruktioner.

Snöjobben genomförs alltid av en åtskild beställning.
 

 

 

Serviceområde:

-Helsinki - Espoo -
Vantaa - Kauniainen

-Tuusula - Kerava -
Järvenpää - Sipoo

-Vihti - Kirkkonummi -
Nurmijärvi - Hyvinkää -
Riihimäki